Tembung Sanepo Ing Boso Jowo

Sanepan / Sanepo dalam bahasa jawa bisa diartikan kata-kata yang mengandung arti kiasan kebalika dari yang disebutkan. Misalnya Banter Keong memiliki arti kebalikanya sangat lambat atau alon banget.

Berikut ini adalah contoh sanepo dalam bahasa jawa :

 • Abang dluwang = putih/pucet banget.
 • Abot kapuk = entheng banget.
 • Abot merang sagedheng = entheng banget.
 • Agal glepung = lumer banget.
 • Aji godhong garing = ora ĺnĺ ajine.
 • Amba godhong kelor = ciyut banget.
 • Anteng kitiran = polah ora karuwan.
 • Arang kranjang = kerep banget.
 • Arang wulu kucing = akeh/kerep banget.
 • Arum jamban = banger banget.
 • Atos debog = empuk banget.
 • Banter keyong = alon banget.
 • Bening leri = butheg banget.
 • Benjo tampah = bunder banget.
 • Brintik linggis = lurus/kaku banget.
 • Dhuwur kencur = endhek banget.
 • Gedhe gurem = cilik banget.
 • Jero tapak meri = cethek banget.
 • Kandel kulit bawang = tipis banget.
 • Kedhep tesmak = jinggleng/mentheleng.
 • Kuning silit kwali = ireng banget.
 • Kuru semangka = lemu banget.
 • Landhep dhengkul = kethul banget.
 • Legi bratawali = pait banget.
 • Lemes pikulan = kaku banget.
 • Lonjong mimis = mlayu.= banter banget.
 • Pait madu = legi banget.
 • Peret beton = lunyu banget.
 • Resik peceren = reged banget.
 • Rindhik asu digitik = cepet banget.
 • Suwe banyu sinaring = cepet banget.
 • Suwe mijet wohing ranti = cepet banget.
Hits: 2956