Tembung Garba Ing Boso Jowo

Tembung Garba yaiku tembung loro utawo luwih sing digandheng / digabung dadi siji.

Aglis age + gelis
aneng ana + Ing
Araneki Arane + Iki
Dadyewuh dadya + ewuh
Dhemenyar dhemen + Anyar
Dupyarsa dupi + Arsa
Jalwestri jalu + estri
Jiwangga jiwa + angga
Kadya kadi + kaya
Kajuwareng kajuwara + Ing
Kalokeng kaloka + Ing
Kawindara kawi + Indra
Kapyarsa kapireng + arsa
Kalyan kalih + lan
lagyantuk Lagi + Antuk
Lagyaning lagi + ning
lebdeng lebda + Ing
lumakweng lumaku + Ing
lumebeng lumebu + Ing
maharsi maha + Resi
mahmeru maha + Meru
mahraja maha + Raja
malebweng malebu + Ing
mungging mungguh + Ing
murweng murwa + Ing
Narpati nara + dipati
Nateng nata + ing
narendra nara + Indra
narpendah narpa + Indah
nujwari nuju + Ari
prapteng Prapta + Ing
prawirotama prawira + Utama
prawireng prawira + Ing
Priyagung priya + agung
Priyangga priya + angga
ratwagung Ratu + Agung
ratwelok ratu + Elok
sarotama sara + Utama
sarwendah Sarwa + Indah
sedyarsa Sedya + Arsa
sinom Si + Enom
sireku sira + iku
sitinggil siti + inggil
sugyarta sugih + arta
Sumbangsih sumbang + Asih
surendra sura + indra
Sureng Sura + Ing
Sutendra suta + Indra
taksyalit tumuju + ing
Tumenggeng tumengga + ing
Tumekeng Tumeka + ing
tumujweng tumuju + ing
wirotama wira + utama
yeku ya + iku
Hits: 1252