Tembung Dasanama Ing Boso Jowo

Tembung Dasanama Ing Boso Jowo :

Tembung dasanama Tembung Jowo
abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta
anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga
angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung
alas Jenggala, wana, wanadri
arep Apti, arsa, ayun
asu Sona, srenggala
ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya
awak Angga, raga, tubuh
bangke Jisim, kunarpa, kuwanda, mayit, wangke, sawa
bapak Rama, sudarmana, sudarmi, yayah
bledheg Bajra, erawati, gelap, Guntur
bodho Blilu, dama, jugul, kumprung, mudha, pengung, pinging, punggung
bumi Bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratala, pratiwi
buta Asura, danuja, diyu, ditya, denawa, jaksa, kelana, raseksa, wil
dalan Dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, rattan, sopana
desa Dhekah, dhukuh, dhusun
dewa Apsara, bathara, dewata, hyang, jawata, sura, widadara
dhewe Pribadi, priyangga
gajah Asti, dipa, dipangga, dirada, esthi, liman
gaman Badhama, sanjata
gawe Kardi, karya, karti
geni Agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka
getih Ludira, rudhira
gludhug Grah, gurnita, Guntur, pater
gunung Aldaka, ancala, arga, ardi, giri, meru, parwata, prabata, wukir
ibu Biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi
ijo Royo-royo, wilis
ireng Langking, kresna
iwak Matswa, mina, ulam
jaran Aswa, kapal, kuda, swa, titihan, turangga, undhakan, wajik
jeneng Asma, jejuluk, pararab, rum-rum, sambat, wewangi
kali Bangawan, narmada
kanca Kanthi, rewang, rowang
kaya Kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindah, yayah
kebo Maesa, misa, mundhing
keris Curiga, ratangga, pedhati, wimana, yana
kesengsem Brangta, brangti, gandrung, kandhuhan, kasmaran, krungrungan, mangunkung, lengleng, wulangun
kethek Juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre
kraton Dhatulaya, kadhaton, kadhatun, pura, puri
kuning Jenar, kapuranta, pita
Lanang Jaler, jalu, kakung, priya
langit Akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat
lara Agring, gerah, gering, roga
lintang Kartika, sasa, sudama, taranggana, wintang
macan Mong, sardula
mangan Boga, bukti, dhahar, madhang, nadhah, nedha
manuk Kaga, kukila, paksi
mata Aksi, eksi, mripat, netra, soca
mati Antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralena, seda, tinggal donya
misuwur Kajanapriya, kajuwara, kalok, kaloka, kasub, kawarti, kasusra kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap
omah Graham, panti, wisma, yasa
panah Astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra
pandhita Ajar, dwija, dwijawara, maharsi, mahyeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara
pedhang Candrasa, sabet
perang Bandayuda, jurit laga, pupuh, rana, yuda
paprangan Pabaratan, palagan, payudan, rananggana
pinter Guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widigda, widura, wignya
putih Dwala, pingul, seta
rambutan Keswa, rema, weni
ratu Aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sri, sribupati
rembulan Badra, basanta, candra, lek, sasadhara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan
rusak Brastha, punah, rabasa, remak, rug, rurah, swuh
sagara Ernawa, jalanidhi, jladri, laut, samodra, tasik
sedhih Duhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudatin, rudatos, rudita, sungkawa, susah, tikbra, turida, wigena
senapati Bretyapati, hulubalang, narawara, senapatya
seneng Girang, harsana, harsaya, sukengkapti, trustha
serik Eru, rengu, runtik
sirah Kepala, kumba, murda, mustaka, ulu, utamangga
slamet Basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana
srengenge Arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, ratitya, radite, rawi, surya, we
turu Guling, nendra, sare
udan Jawah, riris, warsa
ula Sarpa, taksaka
utusan Caraka, cundaka, duta
wadon Dayinta, dyah, gini, juwita, kusuma, putrid, retna, rini, wanita, wanudya
weruh Anon, myat, priksa, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin
widadari Apsari, bathari, dewi
wong Jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara
Hits: 6725