Tembung Candrane Ing Boso Jowo

Candrane manungso / awak (body) merupakan sebuah kalimat terusan dalam bahasa jawa untuk memberi kiasan suatu bentuk tubuh manusia ataupun hewan dengan tujuan lebih menarik dan terkesan lebih bagus.

Berikut ini adalah contoh tembung candrane manungso / awak :

 • Alise                =  nanggal sepisan
 • Astane              =  nggendhewa gadhing
 • Athi-athine       =  ngudhup turi
 • Awake              =  ramping
 • Bangkekane     =  nawon kemit
 • Bathuke           =  nyela cendhani
 • Bokonge          =  menjang ngilang
 • Brengose          =  nglaler menclok, nguler keket
 • Cahyani            =  sumunu/sumunar, ngalentrih
 • Drijine              =  mucuk eri
 • Godhege          =  simbar rumembun
 • Gulune             =  ngelung gadhung, ngolan-olan
 • Eseme              =  kaya madu pinastika, pahit madu
 • Idepe               =  tumenga ing tawang
 • Irunge              =  mencana pinatar, mbangir, ngudhup mlathi
 • Kempole           =  ngembang pudhak, nyikil walang
 • Lakune              =  macan luwe, mager timun
 • Lembehane       =  mblarak sempal
 • Lambene           =  manggis karengat, nggula satemik
 • Lengene            =  nggendhewa pinentang
 • Mripate            =  mblalak-mblalak, damar kanginan
 • Netrane                        =  liyep alindri
 • Pakulitane        =  ngulit langsep, ireng manis
 • Pamulune         =  ambengle kiris, prada binabar
 • Pawakane        =  gagah pidegsa, ramping
 • Pipine              =  nduren sajuring
 • Polatane           =  ruruh jatmika
 • Praene              =  sumunar
 • Pundhake        =  nraju emas
 • Rambute           =  ngandhan-andhan, ngembang bakung
 • Sinome             =  micis wuncah, mbibis mabur
 • Slirane              =  sedhet singset
 • Solahe              =  merak ati
 • Susune             =  nyengkir gadhing
 • Swarane           =  ngombak banyu
 • Tangane            =  nggendhewa pinentang
 • Tungkake         =  bunder lir jinangka
 • Ulate                =  sumeh/sumunar
 • Untune             =  miji timun
 • Untune (sisigane)         =  ngelar kombang
 • Wange              =  ngungkal gareng,nyangkal putung
 • Watake             =  andhap asor
 • Wentise            =  mukang gangsir, ndamen meteng
Hits: 1069