Tembung Camboran Ing Basa Jawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa :

Tembung camboran ono loro cacahe yaiku Camboran Wutuh lan Camboran Tugel ( Wancah)

  1. Camboran Wutuh

a. Bakul kacang,Pamong desa, jaga baya, Meja tulis, Lemari kaca, Buku gambar, Pager kayu, lsp
b. Anjani putra, Pancasila, Barata yuda, Dwiwarna, Wijaya kusuma, Parameswari, Pancawala, lsp
c. Lanang wadon, Bapa biyung, Abot entheng, Gedhe cilik, Yayah wibi, Nom tuwa, Endhek dhuwur, lsp
d. Dewa-dewi, Putra-putri, Mahasiswa-mahasiswi, Bathara-bathari, Yaksa-yaksi, Widara-widari, lsp
e. Bibit kawit, Edi peni, Jalma manungsa, Jaran kepang, Ajur ajer, Cekak aos gagah prakosa
  1. Camboran Tugel ( Wancah )

 

Tembung camboran wancah Tugelan siji Tugelan loro
Bangsuk Abang Pucuk
Bangjo Abang Ijo
Barbeh bubar Kabeh
Barji Bubar Siji
Dhegus gedhe Bagus
Dhekmu gedhe Lemu
Dhekwur endhek Dhuwur
Dhelik gedhe Cilik
Dhemes gedhe Lemes
Dubang idu Abang
Gaji wakma Sega-siji Iwake-lima
Jiro siji Loro
Jitus siji Satus
Kakkong tungkak Bokong
Kongel bongkot Pucuk
Kwelem kweni Pelem
Lunglit Balung Kulit
Mahrep mlumah Mengkurep
Nasgithel panas Legi-kentel
Paklik bapak Cilik
Perko Emper Toko
Rengning ireng Kuning
Saerah sae Murah
Tahteng mentah Mateng
Tekting entek Nglinting
Tingwe nglinting Dhewe
Thukmis bathuk Klimis
Wandhak dawa Cendhak

 

Hits: 1195