Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri andayani. Arti Peribahasa : “Didepan menjadi contoh, ditengah membimbing, dibelakang mendukung“ Hits: 1795