Tembung Plutan Ing Boso Jowo : No Tembung Tembung Plutan 1 Abot => Bot 2 Amrih => Mrih 3 Awit => Wit 4 Awor => Wor 5 Alon => Lon 6 Liyan => Lyan 7 Luwih => Lwih 8 Maring => Mring 9 Murih => Mrih 10 Para => Pra 11 Perang => Prang 12