Tembung Kosok Balen Ing Boso Jowo A Andhap >< Inggil Andhap asor >< Deksura Adhem >< Panas Adil >< Sawenang-wenang Adoh >< Cedhak Ageng >< Alit Agung >< Asat Akas >< Lemes Akeh >< Sathithik Ala >< Becik Ambang >< Kelem Amber >< Asat Amem >< Grapyak Angok >< Rob Arang >< Kereb asat ><