Tembung Garba yaiku tembung loro utawo luwih sing digandheng / digabung dadi siji. Aglis age + gelis aneng ana + Ing Araneki Arane + Iki Dadyewuh dadya + ewuh Dhemenyar dhemen + Anyar Dupyarsa dupi + Arsa Jalwestri jalu + estri Jiwangga jiwa + angga Kadya kadi + kaya Kajuwareng kajuwara + Ing Kalokeng kaloka