Tembung Entar Ing Boso Jowo : Perumpamaan Artine A Abang kupinge Nesu Abang-abang lambe Mung kanggo lelamisan, ora temenan Adol bagus (ayu) Ngatonake baguse (ayune) Adol gawe Ngatonake pagaweane Adol kringet Nyambut gawe Adol kawanen Nduduhake kawanene Adol prungon Golek-golek kabar Adol sendhe Adol barang menyang gadhen Adol senguk (umuk) Akeh omonge kang ora nyata