Tembung Dasanama Ing Boso Jowo : Tembung dasanama Tembung Jowo abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung alas Jenggala, wana, wanadri arep Apti, arsa, ayun asu Sona, srenggala ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya awak