Sebutan Bocah Ing Boso Jowo : 1 Ontang-anting Anak siji lanang 2 Uger-uger lawang Anak loro lanang kabeh 3 Cukit dulit Anak telu lanang kabeh 4 saramba Anak papat lanang kabeh 5 pandhawa Anak lima lanang kabeh 6 Unting-unting Anak siji wadon 7 Kembang sepasang Anak loro wadon kabeh 8 Gotong mayit Anak telu wadon