Rurabasa Ing Boso Jowo : Adang Esuk Adang sega wayah esuk Adang sego Adang beras supaya dadi sega Bakul jangan Wong dodol keperluane masak Jaga gardhu Jaga keamanan manggon ing gardhu Kelan lodheh Nggodhog jejagan supaya dadi lodheh Mangan awan Mangan sega wayah awan Mbathik iket Mbathik mori supaya dadi iket Mbunteli tempe Mbunteli kedhele