Berdasarkan data dari World Shipping Council,  pelabuhan Shanghai, China merupakan pelabuhan bongkar muat petikemas terbesar di dunia berdasarkan data tersebut, pelabuhan Shanghai mampu melayani bongkar muat peti kemas dengan volumen sebanyak 36.54 juta TEU (Twenty-foot Equivalent Unit ). Jumlah ini yang terbesar di antara pelabuhan petikemas di negara lainnya. Sementara pelabuhan Singapura menempati peringkat kedua