Berikut ini adalah data Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane dunia pewayangan : Jenenge Satriya lan Kasatriyane Abimanyu satriya ing Plangkawati Anoman  satriya ing Kendhalisada Arjuna satriya ing Madukara Aswatama satriya ing Sokalima Antareja  satriya ing Jangkarbumi Dresthajumna satriya ing Cempalareja Dursasana satriya ing Banjarjungut Gathutkaca satriya ing Pringgodani Jayadrata satriya ing Banakeling Kumbakarna satriya ing