Jenenge Panggonan / Tempat Ing Boso Jowo : Alun-alun Palemahan jembar ing satengahing kutha. babadan Palemahan sing wis dibabadi. Bale mangu Papan kanggo ngadili wong nyalahi ukum. bango Papan kanggo dodolan. bangsal Omah gedhe kanggo pasamuwan. beteng Tembok gedhe ing sakubenge kraton lan sapinunggale utowo loji (kompeni) sing diubengi tembok gedhe. bong Kuburan Cino bothekan