Angka kelahiran adalah angka yang menunjukan jumlah kelahiran bayi yang hidup setiap 1000 penduduk dalam waktu satu tahun. Rendahnya akngka kelahiran akan menimbulkan banyak masalah seperti kekurangan populasi penduduk, kurangnya tjumlah tenaga kerja dan masih banyak lagi. Banyak cara dilakukan oleh negara-negara dengan angka kelahiran yang rendah untuk meningkatkan angka kelahiran seperti adanya tunjangan hidup