Ora ana kasekten sing madhani pepesthen, awit pepesthen iku wis ora ana sing bisa murungake Arti Peribahasa : “Tiada kesaktian yang menyamai kepastian dari Tuhan, karena kepastian dari Tuhan itu tiada yang dapat menggagalkan“ Hits: 17138