Watu kayu iku darbe dating Pangeran, nanging dudu Pangeran. Arti Peribahasa : “Batu dan kayu itu mempunyai zat Tuhan tetapi bukan Tuhan.“ Hits: 664