Wani ngalah, luhur wekasane. Arti Peribahasa : “Terkadang mengalah itu lebih baik, untuk kepentingan bersama“ Hits: 4264