Ukur mata dengan telinga Arti Peribahasa : “Sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar menurut pendengaran dan penglihatan“ Hits: 270