Sing sapa gelem nglakoni kebecikan lan ugo gelem lelaku, ing tembe bakal tampa kanugrahaning Pangeran. Arti Peribahasa : “Barang siapa suka berbuat kabajikan san ikhlas melakukan tanpa brata (terikat), akan menerima anugerah dari Tuhan.“ Hits: 771