Owah gingsiring kahanan iku saka karsaning Pangeran Kang Murbeng Jagad. Arti Peribahasa : “Perubahan keadaan itu atas kehendak Tuhan.“ Hits: 10985