Lelembut iku ana rong warna, yakuwi kang nyilakani lan kang mitulungi. Arti Peribahasa : “Mahluk halus itu ada dua macam, yaitu yang mencelakakan dan yang menolong manusia.“ Hits: 527