Hidup dikandung adat mati dikandung tanah Arti Peribahasa : “Orang yang hidup di suatu tempat harus mematuhi norma yang berlaku di masyarakat“ Hits: 2149