Cut your coat according to your cloth. (Potong mantelmu sesuai dengan kainmu.) Arti peribahasa : ” Sesuaikan pengeluaran dengan pendapatan. “ Hits: 865