Canggung seperti antan dicungkilkan duri Arti Peribahasa : “Melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang tidak sepantasnya“ Hits: 941