Adapun manikam itu kalau jatuh ke dalam lumpur sekalipun, niscaya tiada akan hilang cahayanya Arti Peribahasa : “Orang yang berasal baik itu, kalau bercampur dengan orang jahat atau jika ia menjadi orang melarat sekalipun, sifat dan bahasanya akan tetap baik.” Hits: 1163