Adakah Dari Telaga Yang Jernih Mengalir Air Yang Keruh Arti Peribahasa : “Adakah dari mulut orang yang baik keluar perkataan-perkataan yang keji?” “Pada jiwa atau hati orang baik tidak ada niatan untuk berbuat jahat.” Hits: 1428