Absence makes the heart grows fonder.  (Ketidakhadiran membuat hati semakin suka.) Peribahasa : ” Hati selalu merindukan sesuatu hal yang tidak lagi ada. “ Hits: 1716