Arane Watak Ing Boso Jowo : 1 Adigang ngandel-endelake kakuwatanne 2 Adigung ngandelendelake kaluhurane 3 Adiguna ngendel-endelake kapinterane 4 Ambekdarma seneng tetulung, welasan 5 Ambekpati ora wedi pati 6 Ambeksiya seneng nganiaya 7 Ambeksura kendel banget 8 Ambekwani kendel banget 9  Alim pinter tur anteng 10 Anteng meneng ora akeh gunem 11 Andhap asor ora