Arane Slametan (Upacara) Ing Boso Jawa : 1 Bersih desa Slametan ngresiki desa 2 Berjanje Maca puji-pujian ngenani riwayate Nabi Muhammad SAW 3 Boyongan Naglih omah 4 Brokohan Slametan tumrap bayi kang mintas lahir 5 Kirab Metu bareng arak-arakan 6 Mantu Duwe gawe ngomah-ngomahke anak 7 Megengan Wiwitane sasi pasa 8 Mitoni Slametan nalikane Meteng