Arane Penggawean / Pekerjaan Ing Boso Jowo : algojo Tukang ngukum pati babu Wong wadon sing gaweane momong sak panunggalane. bajag wong sing gawene begal ing segara bakul Wong sing gaweane dodol barang (cilik-cilikan) batur Wong sing gaweane ngrewangi pagawean. begal Durjana (maling) ing dalan sepi bendung Wong sing gawene mbendung blandong Tukang ngegor kayu