Arane Pala Ing Boso Jowo  : Pala Gumantung Yoiku : Woh-wohan sing gumandhul ana wit lan umure nganti puluhan taun. Contone : Pelem, nangka, duren,dhondong lan sapanunggalane. Pala Kependhem Yoiku : Woh-wohan kang wohe kependhem ing bumi.  Contone : uwi, gadhung, tales. Pala kirna / pala kitri Yoiku : Woh-wohan kang gumatung ing wit umure