Arane kembang ing boso jowo : 1 Kembang aren Arane Dangu 2 Kembang blimbing Arane Maya 3 Kembang blutru Arane Montro 4 Kembang cengkeh Arane Polong 5 Kembang cubung Arane Torong 6 Kembang dhadhap Arane Celung 7 Kembang duren Arane Dlongop 8 Kembang ganyong Arane Puspanyindra 9 Kembang garut Arane Gremeng 10 Kembang gedhang Arane