Arane Godong Ing Boso Jowo : 1 Godhong Aren : Dliring 2 Godhong Asem : Sinom 3 Godhong Cocor Bebek : Tiba Urip 4 Godhong Dadap : Tawa 5 Godhong Pisang singĀ  garing : Klaras 6 Godhong Gebang : Kajang 7 Godhong Jambe : Procot 8 Godhong Jarak : Bledheg 9 Godhong Jarak Kebo :