Sing sapa durung ngerti lamun piyandel iku kanggo pathokaning urip, iku sejatine durung ngerti lamun ana ing donya iki ana sing ngatur.

Sing sapa durung ngerti lamun piyandel iku kanggo pathokaning urip, iku sejatine durung ngerti lamun ana ing donya iki ana sing ngatur.

Arti Peribahasa :

Barang siapa belum mengetahui bahwa kepercayaan terhadap Tuhan adalah acuan hidup, maka sebenarnya belumlah ia mengetahui bahwa hidup di dunia ini ada yang mengatur.

Hits: 1084


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *