Sebutan Bocah Ing Boso Jowo

Sebutan Bocah Ing Boso Jowo :

1 Ontang-anting Anak siji lanang
2 Uger-uger lawang Anak loro lanang kabeh
3 Cukit dulit Anak telu lanang kabeh
4 saramba Anak papat lanang kabeh
5 pandhawa Anak lima lanang kabeh
6 Unting-unting Anak siji wadon
7 Kembang sepasang Anak loro wadon kabeh
8 Gotong mayit Anak telu wadon kabeh
9 sarimpi Anak papat wadon kabeh
10 pancagati Anak lima wadon kabeh
11 Kedhana-kedhini Anak loro lanang wadon
12 Sendhang kaapit pancuran Anak telu, lanang-wadon-lanang.
13 Pancuran kaapit sendhang Anak telu, wadon-lanang-wadon
14 Keblat papat Anak papat lanang wadon
15 sapasar Anak lima lanang wadon
16 Ipil-ipil (pipilan) Anak lima, lanang siji
17 padangan Anak lima, wadon siji
18 Pandhawa nyandhangi Anak nem, wadon siji waruju
19 kembar Anak loro lanang kabeh utowo wadon kabeh laire bareng
20 dhampit Anak loro lanang lan wadon laire bareng
21 Gilir kacang Anak akeh, giliran lanang wadon
22 Lumpat kidang Anak akeh, ora giliran lanang wadon
23 garendhel Anak lanang pirang-pirang kang waruju/ragil wadon (utowo kosok baline)
24 gendhong Anak lanang pirang-pirang, kang tengah wadon
25 pathok Anak wadon pirang-pirang, kang tengah lanang
26 sumarak Anak pirang-pirang, sing lanang luwih akeh
27 anggana Anak akeh, sing urip keri siji.
28 cemani Bocah ireng mulus
29 Wungle, bule Bocah putih mulus
30 Gondhang kasih Anak loro seje pakulitane, siji putih siji ireng
31 Julung kembang Bocah lair bareng plethek ing srengenge
32 Julung sungsang Bocah lair wektu bedhug awan.
33 Julung sarab Bocah laire ngarepake surup srengenge
34 Jurung caplok Bocah laire barengi surupe srengenge
35 margana Bocah lair pinuju ibune ing lelungan
36 Wuyungan Bocah lair pinuju ana perang (gegeran)
37 wahana Bocah lair pinujo ibune ana ing pasamuwan
38 jempina Bocah lair durung wektune (umpamane 7 sasi)
39 yatim Bocah sing lair ora menangi bapake
40 lola Bocah sing wis ora duwe bapa biyung
41 Lola bapak (biyung) Bocah sing ora duwe bapak (biyung) marga mati
42 sumala Bocah cacad awit lair
43 Thok-thing Bocah laire sirahe cilik
44 Pambaren Anak sing nome rsiji
45 Panggulu Anak sing nomer loro
46 Pandhadha Anak sing nomer telu
47 Sumendhi Kakang wuragil utowo kakangane anak ragil
48 Wuragil, waruju Anak sing keri dhewe
Hits: 866