Rurabasa Ing Boso Jowo

Rurabasa Ing Boso Jowo :

Adang Esuk Adang sega wayah esuk
Adang sego Adang beras supaya dadi sega
Bakul jangan Wong dodol keperluane masak
Jaga gardhu Jaga keamanan manggon ing gardhu
Kelan lodheh Nggodhog jejagan supaya dadi lodheh
Mangan awan Mangan sega wayah awan
Mbathik iket Mbathik mori supaya dadi iket
Mbunteli tempe Mbunteli kedhele godhog dimomori ragi supaya dadi tempe
Menek klapa Menek wit klapa
Mikul soto Mikul Kwali isine soto
Ndheplok gethuk Ndheplok tela godhog supaya dadi gethuk
Ndondomi klambi Ndondomi kain supaya dadi klambi
Ndhudhuk sumur Ndhudhuk lemah digawe sumur
Mikul sate Mikul wadhah isi sate
Negor gedhang Negor wit gedhang
Nenun sarung Nenun benang supaya dadi sarung
 Netel jadah Netel ketan sing wis didang supaya dadi jadah
Ngekum landha Ngekum arenge merang supaya dadi landha
Ngenam klasa Ngenam pandham suapaya dadi klasa
Ngenam kepang Ngenam rambut supaya dadi kepang (klabang rambut)
Nggodhog wedang Nggodhog banyu supaya dadi wedang
Nglinting rokok Nglinting mbako karo klobot supaya dadi rokok
Nguleg sambel Nguleg Lombok, uyah, lan trasi digawe sambel
Nunggu manuk Nunggu sawah supaya parine ora dithotholi manuk
Nulis layang Nulisi dlluwang supaya dadi laying
Tangi turu Melek bar turu
Hits: 620