Kumpulan Data Jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane dalam Pewayangan

Berikut ini adalah data Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane dunia pewayangan :

Jenenge Satriya lan Kasatriyane

 1. Abimanyu satriya ing Plangkawati
 2. Anoman  satriya ing Kendhalisada
 3. Arjuna satriya ing Madukara
 4. Aswatama satriya ing Sokalima
 5. Antareja  satriya ing Jangkarbumi
 6. Dresthajumna satriya ing Cempalareja
 7. Dursasana satriya ing Banjarjungut
 8. Gathutkaca satriya ing Pringgodani
 9. Jayadrata satriya ing Banakeling
 10. Kumbakarna satriya ing Panglebut Gangsa
 11. Lesmana Mandra- kumara satriya ing Saroja Binangun
 12. Nakula lan Sadewa satriya ing Sawojajar
 13. Samba  satriya ing Paranggarudha
 14. Setiyaki  satriya ing Lesanpura
 15. Sengkuni  satriya ing Palasajenar
 16. Werkudara  satriya ing Jodhipati

Jenenge Ratu lan Pandhita

 1. Prabu Arjuna Sasrabahu  ratu ing Maespati
 2. Prabu Baladewa  ratu ing Mandura
 3. Prabu Basudewa ratu ing Mandura
 4. Prabu Bomanarakusura  ratu ing Trajutrisna
 5. Prabu Drupada  ratu ing Cempala
 6. Prabu Dasarata  ratu ing Ngayodya
 7. Prabu Dasamuka  ratu ing Ngalengka
 8. Prabu Drestarata  ratu ing Ngastina
 9. Prabu Kresna  ratu ing Dwarawati
 10. Prabu Karna  ratu ing Ngawangga
 11. Prabu Maswapati  ratu ing Wiratha
 12. Prabu Niwatakawaca  ratu ing Iman Imantaka
 13. Prabu Pandhu Dewanata  ratu ing Ngastina
 14. Prabu Puntadewa  ratu ing Ngamarta
 15. Prabu Ramawijaya  ratu ing Pancawati
 16. Prabu Salya  ratu ing Mandraka
 17. Prabu Sugriwa  ratu ing Guwakiskendha
 18. Prabu Suyudana  ratu ing Ngastina
 19. Begawan Abiyasa  pratapane ing Saptaarga
 20. Resi Bisma  pratapane ing Talkandha
 21. Pandhita Durna  pratapane ing Sokalima
 22. Begawan Mintaraga  pratapane ing Indrakila
 23. Resi Palasara  pratapane ing Ratawu
 24. Resi Subali  pratapane ing Guwakiskendha
Hits: 263385


Add a Comment

Your email address will not be published.