Kerata Basa Ing Boso Jawa

Kerata Basa Ing Boso Jawa:

1 anak karep apa-apa kudu ana lan enak.
2 bapak bap apa-apa pepak
3 batur embat-embating tutur
4 bocah mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah.
5 brekat dideleh mak breg terus diangkat
6 cangkem yen ora dicancang ora mingkem.
7 cangkir kanggo nyancang pikir
8 cengkir kencenge pikir
9 denawa ngeden hawa ngumbar hawa napsu
10 desember gedhe-gedhene sumber
11 dongeeng dipaido ora mengeng
12 garwa sigaraning nyawa
13 gedhang saged padhang, digeget bar madhang.
14 gerang segere wis arang-arang
15 guru kena digugu lan ditiru
16 gusti bagusing ati
17 januari hujan saben ari
18 kaji tekade siji
19 kathok diangkat sitok-sitok
20 kodhok teka-teka ndhodhok.
21 kotang sikute diutang
22 krikil keri ing sikil
23 kuping kaku njepiping
24 kupluk kaku nyempluk
25 kursi yen diungkurake banjur isi
26 ludruk gulune gelo-gelo, sikile gedrug-gedrug
27 maling njipuk amale wong sing ora eling
28 mantu dieman-emani meksa metu
29 maratuwa mara-mara ketemu tuwa
30 nopember ana sumber
31 oktober untub-untube sumber
32 pebruari yen mepe mburu ari
33 prawan yen pepara (leelungan) kudu wayah awan
34 saru kasar lan keliru
35 sejarah sejan ngarah (yen dina riaya/Idul Fitri)
36 sekuter sambi sendheku mlayu banter.
37 sepuh sabdane ampuh
38 simah isine omah
39 sinom isih enom
40 sirah isine rah
41 siti isine bulu bekti
42 sopir yen ngaso mampir (ing warung).
43 sruwal saru yen nganti uwal
44 sulap yen kesusu bakal ketilap.
45 tandur nata karo mundur
46 tapa tatane kaya wong papa
47 tarub ditata supaya katon murub
48 tayub ditata supaya katon guyub
49 tebu antebe kalbu
50 tepas titip napas
51 tuwa untune wis rowa, ngenteni metune nyawa
52 wanita wani ditata
53 wedang dianggo gawe kadang
54 wedhus suwe ora tau adus
55 weteng ruwet tur peteng
Hits: 703