Kamus Data Tembung Kawi

Tembung Kawi sering juga disebut tembung Sansekerta, umumnya dipakai dalam dunia perdalangan, layang-layang dan sering juga dipakai untuk penamaan orang. Berikut ini adalah Kamus Data untuk Tembung Kawi :

 

 • Huruf A 

 1. Agni = geni
 2. Agra = pucuk
 3. Ajar = pandhita
 4. Aji = Ratu, Raja
 5. Akasa = awang-awang
 6. Aldaka = gunung
 7. Amba = aku, ingsun
 8. Ambeg = sipat
 9. Ancala = gunung
 10. Andaka = bantheng
 11. Angga = awak
 12. Anggung = tansah
 13. Angkara = loba
 14. Apsara = dewa
 15. Asura             = buta
 16. Ardi = gunung
 17. Arga = gunung
 18. Aris = alon, sareh
 19. Arka = srengemge
 20. Arsa = arep
 21. Astha = wolu
 22. Asthi = gajah
 23. Atma = anak
 24. Atmaja = anak
 25. Aywa = aja
 26. Abra = sumorot
 27. Adipati = bupati
 28. Aditya = srengenge
 29. Adilaga = paprangan
 30. Adyaksa = jaksa
 31. Aglar = sumebar
 32. Akrami = ningkah, susila
 33. Akasama = pangapura
 34. Amerta = banyu, urip
 35. Anggada = gelang
 36. Andaru = lintang
 37. Ananta = warna-warna
 38. Anapi = nanging
 39. Among = njaga
 40. Amrik = ngambar wangi
 41. Andaka = bantheng
 42. Anderpati = kendel banget
 43. Andakara = srengenge
 44. Andika = ngandika
 45. Andrawina = pasugatan
 46. Angakara = tamak
 47. Arcapada = jagad, bumi
 48. Astana = kuburan
 49. Arimong = macan
 50. Arjasa = wit
 51. Arnawa = segara, lautan
 52. Asta = wolu
 53. Asung = weweh
 54. Among karso = karepe dhewe
 55. Among karsa = mrintah neg.
 56. Atmaka = anak
 57. Asup = mlebu
 58. Aswa = jaran
 59. Awiyat = awang-awang
 60. Ayun = arep gelem
 • Huruf B Huruf

 1. Badhama = gaman
 2. Badra = rembulan
 3. Bantala = lemah
 4. Baruna = segara
 5. Bathara = dewa
 6. Bayu = angin
 7. Bagaspati = srengenge
 8. Bacira = alun-alun
 9. Bagawan = pandhita
 10. Baka = langgeng
 11. Bagaskara = srengenge
 12. Bajra = inten, bledeg
 13. Bagya = begja
 14. Bandayuda = perang
 15. Bathari = dewi
 16. Bayangakara = prajurit
 17. Basmi = kobong
 18. Basanta = rembulan
 19. Banawi = kali
 20. Banawa = prau
 21. Balitu = bodho
 22. Birawa = gagah, giris
 23. Biksu = pandhita
 24. Bima = medeni
 25. Belasungkawa = melu susah
 26. Banu = sorot srengenge
 27. Bawa = laksana Nuhoni guneman
 28. Boga = pangan
 29. Boja = pangan
 30. Bojaan = pesta
 31. Boma = awang-awang
 32. Bomantara = langit
 33. Bondhan = njoged
 34. Botrawi = tlaga
 35. Bramara = tawon
 36. Brama = geni
 37. Bramantya = nesu
 38. Brangtha = kasmaran
 39. Brastha = rusak, ilang
 40. Bujaga = pesta
 41. Bupala = Raja
 42. Butala = lemah
 43. Buwana = bumi
 44. Bulubekti = pajeg
 45. Busana = sandhangan
 • Huruf C

 1. Cakra = rodha
 2. Cakrawala = langit
 3. Candhala = daksiya
 4. Candra = rembulan
 5. Candramawa  = kucing
 6. Canthoka = kodhok
 7. Canthula = kurang ajar
 8. Caraka = utusan
 9. Catur = papat
 10. Cidra = durjana
 11. Cintra = susah, cilaka
 12. Cipta = ngarang
 13. Citra = gambaran
 14. Crema = wlulang, kulit
 15. Culika = durjana
 16. Cundhaka = utusan
 17. Curiga = keris
 • Huruf D

 

 • Dahana = geni
 • Danawa = buta
 • Dhandhang = gagak
 • Dhadhu = abang
 • Dhatulaya = kraton
 • Dasa = sepuluh
 • Datan = ora
 • Dipangga = gajah
 • Dirgantara = awang-awang
 • Ditya = buta
 • Diyu = buta
 • Dhingin = dhisk
 • Driya = ati
 • Duk = nalika
 • Duksina = kidul
 • (n) Dulu = ndeleng
 • Duta = utusan
 • Dwi = loro
 • Dwija = guru
 • Dhuhkita = susah
 • Dumadi = urip
 • Dahaga = geni
 • Dahat = banget
 • Dara = bocah wadon
 • Danu = gendhewa
 • Daksa = pinter
 • Danta = untu
 • Daksina = tengen, kidul
 • Darbe = suket
 • Dawala = putih
 • Dasih = abadi
 • Darsana = conto
 • Darpita = kendel seru
 • Darma = wajib
 • Dayinta = putih
 • Dewangkara = srengenge
 • Den = di
 • Dennya = sarehne
 • Dhandaha = gada
 • Dhihi = biyen
 • Dibya = misuwur
 • Dipati = Raja
 • Diraga = gajah
 • Digdaya = sakti
 • Dira = kendel
 • Dite = dina Minggu
 • Dhingin = dhisik
 • Drana = sabar
 • Dri = gunung
 • Dura = adoh
 • Dumilah = sorot
 • Dur = jahat, ala
 • Dustha = julig
 • Duratmaka = wong ala
 • Durna = pangayoman
 • Durga = alangan, bebaya
 • Dwipangga = gajah
 • Dwipa = gajah, pula
 • Dyatmika = anteng, alus
 • Dyah = putri
 • Dyan = putra, banjur
 • Huruf E

 1. Eka = siji
 2. Eksi = mata
 3. Erawati = bledeg
 4. Ernawa = segara
 5. Esa = tunggal
 6. Esti = karep
 7. Ekapraya = sarembug
 8. Entar = sanepa
 9. Endah = becik
 10. Enu = dalan
 • Huruf G

 1. Gahana = jurang
 2. Gapura = lawang, agung
 3. Gata = laku
 4. Gatra = baris
 5. Gegana = awang-awang
 6. Giri = gunung
 7. Guntur = jugrug
 8. Gurnita = gludhug
 9. Guruh = bledheg
 10. Gya = enggal
 11. Garini = bojo
 12. Gama = dalan
 13. Garbini = meteng, mbobot
 14. Gangga = kali, banyu
 15. Gana = mendhung, mega
 16. Gandhi = palu
 17. Garba = weteng
 18. Gandarwa = uta, dhemit
 19. Gerah = awang-awang
 20. Gita = kembang
 21. Gili = gunung cilik
 22. Giwangkara = srengenge
 23. Gini = wong wadon
 24. Gora = banget, gedhe
 25. Grana = irung
 26. Gra = banget, pucuk
 27. Graha = lintang, omah
 28. Gupala = baureksa, rca
 29. Gung = gedhe
 • Huruf I

 1. Iba = gajah
 2. Ima = mega
 3. Imalaya = gunung
 4. Ina = aso
 5. Indriya = karep
 6. Ingsun = aku
 • Huruf J

 1. Jala = banyu
 2. Jaladara = mendhung
 3. Jaladri = segara
 4. Jalanidhi = segara
 5. Jalu = lanang
 6. Jalma = wadon
 7. Jawata = dewa
 8. Jarwa = teges
 9. Jaya = menang
 10. Jenar = kuning
 11. Juwita = wanita
 12. Jagad = bumi, donya
 13. Jahnawi = banyu
 14. Jahni = banyu
 15. Jana = wong
 16. Jatha = siung
 17. Janaloka = donya
 18. Jangga = gulu
 19. Jati = asli, nyata
 20. Jnggala = alas
 21. Jladri = segara
 22. Jilma = wong
 23. Jingga = abang nom
 24. Jumantara = langit
 25. Judhi = perang
 26. Jurit = perang
 27. Juga = mung
 • Huruf K

 1. Kadya = kaya
 2. Kaga = manuk
 3. Kalbu = ati
 4. Kaloka = kesuwur
 5. Kalpika = ali-ali
 6. Kalyana = linuwih
 7. Kanan = tengen
 8. Kapti = karep
 9. Kapiyarsa = keprungu
 10. Kardi = gawe
 11. Karta = aman
 12. Kartika = lintang
 13. Karya = gawe
 14. Kayun = karep
 15. Kencana = emas
 16. Kering = kiwa
 17. Kintaka = layang
 18. Kisma = lemah
 19. Kresna = ireng
 20. Kukila = manuk
 21. Kuncara = misuwur
 22. Kusuma = kembang
 23. Kuwawa = kuwat
 24. Kaca = rambut
 25. Kadhaton = kraton
 26. Kalindhih = kalah
 27. Kalpa = kaya
 28. Kalwang = lawa
 29. Kanuraga = digdaya
 30. Kanin = tatu
 31. Kanugrahan = pawe h
 32. Kanaka = kuku, emas
 33. Kawuryan = katon
 34. Kangkan = pedhang
 35. Kawi = cerita
 36. Kawangwang = katon
 37. Kantaka = semaput
 38. Kawuri = biyen
 39. Karga = keris
 40. Karna = kuping
 41. Kapi = kethek
 42. Kasatmata = katon
 43. Karma = kelakuan
 44. Kenyar = sorot
 45. Kelimengan = peteng
 46. Kenya = bocah wadon
 47. Kengis = katon
 48. Kinanthi = digandeng
 49. Kirana = rembulan
 50. Kingkin = sedhih
 51. Krura = nesu, golok
 52. Komala = alus, inten
 53. Koswa = wadyabala
 54. Kongas = misuwur, sumebar
 55. Kriya = pangawean
 56. Kuda = jaran
 57. Kurda = nesu seru
 58. Kumara = bocah
 59. Kusala = pinter, apik
 60. Kunarpa = bangka
 61. Kundhala = ali-ali
 62. Kumba = sirah, bocah
 • Huruf L

 1. Lalis = mati
 2. Lampus = mati
 3. Langking = ireng
 4. Lastri = bengi
 5. Layu = mati
 6. Lebda = pinter
 7. Lena = mati
 8. Lir = kaya
 9. Loh jinawi = subur
 10. Loka = jagad
 11. Ludira = getih
 12. Luhur = mulya
 13. Lumaksana = mlaku
 14. Laban = kilat
 15. Layon = janasah
 16. Laya = panggonan
 17. Labuh = tumiba, tiba
 18. Latri = bengi
 19. Lawan = karo
 20. Lamkita = tanda, ngalamat
 21. Lara = susah, prawan
 22. Laksmi = ayu
 23. Langkap = gendhewa
 24. Laga = perang
 25. Laksita = konangan
 26. Lagya = lagi
 27. Lamun = yen
 28. Lelana = ngumbara
 29. Lebuh = dalam
 30. Leksana = mlaku
 31. Listya = ayu
 32. Lingga = tandha, reca
 33. Lirwa = sembrana
 34. Lodra = galak
 35. Lohita = abang
 36. Lungayan = gulu
 37. Lukita = tuladha
 38. Luhung = luhur
 • Huruf M

 1. Madya = tengah
 2. Makarya = nyambut gawe
 3. Mameh = golek
 4. Mami = aku
 5. Mandholo = bumi
 6. Manggal = panggedhe
 7. Manjing = mlebu
 8. Marga = dalan
 9. Margana = panah
 10. Marta = sabar
 11. Maruta = angin
 12. Mijil = metu
 13. Mina = iwak
 14. Mitra = kanca
 15. Miyarsa = krungu
 16. Mudha = enom
 17. Mulat = weruh
 18. Muroni = ngendemi
 19. Murda = sirah
 20. Musna = ilang
 21. Mustaka = sirah
 22. Maya = remeng-remeng
 23. Maha = banget
 24. Marus = getih
 25. Maharsi = pandhita
 26. Martani = sabar
 27. Mala = cacad
 28. Marcapala = jagad
 29. Manira = aku
 30. Mamt = golek
 31. Manik = inten
 32. Mandhala = bumi, tlatah
 33. Mandhira = wit wringin
 34. Mandrawa = kadohan
 35. Mandragini = papan sare
 36. Mandraguna = wicaksana
 37. Merjaya = mateni
 38. Meru = gunung
 39. Miguna = pinter
 40. Miyat = ndeleng
 41. Minantaka = nelayan
 42. Mimba = metu
 43. Mintuna = jodho
 44. Mindha = padha
 45. Minging = wangi
 46. Mong = macan
 47. Maksa = mati, ilang
 48. Mring = marang
 49. Mrih = supaya
 50. Musthika = inten
 51. Murud = lunga, mati
 52. Murti = awak
 53. Mundhing = kebo
 54. Murba = mrintah
 55. Munggwing = ana ing
 56. Myat = ndeleng
 • Huruf N

 1. Nala = ati
 2. Nalendra = prabu
 3. Narmada = kali
 4. Narya = ratu
 5. Nata = ratu
 6. Naga = ula
 7. Nagagini = ula wadon
 8. Nara = wong, punggawa
 9. Nawala = layang
 10. Narendra = raja
 11. Nendra = turu
 12. Netra = mripat
 13. Nestapa = sedih
 14. Ngalembana = ngelem
 15. Ngarsa = ngarep
 16. Ngesthi = mikir
 17. Nir = ilang
 18. Nila = biru
 19. Nindya = utama, ora cacat
 20. Nirbaya = kendel, seru
 21. Nimpuna = pinter
 22. Nuladha = niru
 23. Nuswa = pulo
 24. Nugraha = ganjaran, peparing
 • Huruf O

 1. Obar-abir = pilat
 2. Orem = semambat
 • Huruf P

 1. Pabaratan = paperangan
 2. Pada = sikil
 3. Palagan = paperangan
 4. Palastra = mati
 5. Palupi = tuladha
 6. Pambayun = pambarep
 7. Pamulu = praen
 8. Panca = lima
 9. Pancakara = perang
 10. Panti = omah
 11. Pangaksama = pangapura
 12. Pangastuti = sembah
 13. Pangupajiwa = panguripan
 14. Paramarta = luhur
 15. Patra = gedhong
 16. Pawiyatan = sekolah
 17. Payudara = susu
 18. Pidha = karya
 19. Pita = kuning
 20. Pradangga =gamelan
 21. Praja = negara
 22. Pralaya = mati, rusak
 23. Pramuka = panggedhe
 24. Prapta = teka
 25. Pratala = lemah
 26. Pratiwi = lemah
 27. Prawira = kendel
 28. Priya = lanang
 29. Priyangga = dhewe
 30. Purna = ganap, bubar
 31. Puspita = kembang
 • Huruf R

 1. Radyan = raden
 2. Rahayu = slamet
 3. Raga = awak
 4. Ratri = bengi
 5. Rawi = srengenge
 6. Rekta = abang
 7. Rena = ibu
 8. Ripta = ngarang
 9. Roga = lara
 10. Rukmi = emas
 • Huruf S

 1. Saeka praya = rukun
 2. Sah = pisah
 3. Sakti = digdaya
 4. Samirana = angin
 5. Samodra = segara
 6. Samya = padha
 7. Sana = panggonan
 8. Sanggraha = cawisan
 9. Sardula = pangan
 10. Sarira = badan
 11. Sarpa = ula
 12. Sasana = papan
 13. Sasangka = rembulan
 14. Sasmita = tandha
 15. Sastra = tulis
 16. Sata = satus
 17. Sato = kewan
 18. Sawego = sediya
 19. Seta = putih
 20. Sigra = gelis
 21. Sila = patrap
 22. Sinudarsana = ditiru
 23. Sira = kowe
 24. Sirna = ilang
 25. Siswa = murid
 26. Sitoresmi = rembulan
 27. Siwi = anak
 28. Soca = mripat
 29. Sopana = dalan
 30. Sona = asu
 31. Song = payung
 32. Sotya = inten
 33. Sudarma = bapak
 34. Sudarsana = conto
 35. Sudira = digdaya
 36. Sumbaga = misuwur
 37. Sungkawa = susah
 38. Sunu = anak
 39. Sura = wani
 40. Surya = srengenge
 41. Suta = anak
 42. Sweda = kringet
 • Huruf T

 1. Tan = ora
 2. Tanaya = anak
 3. Taru = wit
 4. Taruna = enom
 5. Tinon = katon
 6. Tirta = banyu
 7. Tliti = turun
 8. Trusta = seneng
 9. Turangga = jaran
 10. Tyas = ati
 • Huruf U

 1. Udrasa = tangis
 2. Udyana = taman
 3. Upaya = golek
 4. Upiksa = weruh
 5. Usada = tamba
 6. Utama = becik
 7. Utara = lor
 • Huruf W

 1. Wacana = caturan
 2. Waluya = waras
 3. Wana = alas
 4. Wanara   = kethek
 5. Wandawa = kadang
 6. Wardaya = ati
 7. Warih = banyu
 8. Warsa = taun
 9. Wasana = pungkasan
 10. Waskita = awas
 11. Waspa = luh
 12. Wastra = sandhangan
 13. We = banyu
 14. Wibawa = luhur
 15. Wibi = ibu
 16. Wicara = guneman
 17. Widi = Knag Maha Agung
 18. Widya = kawruh, pinter
 19. Wil = guna
 20. Wilis = ijo
 21. Wimba = wetu
 22. Wira = prajurit
 23. Winursita = dicritakake
 24. Wisma = omah
 25. Wisuda = angkat
 26. Wiyati = awang-awang
 27. Wredha = tuwa
 28. Wreksa = kayu
 29. Wukir = gunung
 30. Wuntat = buri
 31. Wuyung = kasmaran
 • Huruf Y

 1. Yana = kreta
 2. Yasa = gawe
 3. Yayah = bapak
 4. Yekti = bener
 5. Yitna = ngati-ati
 6. Yoga = anak
 7. Yogya = becik
 8. Yuda = perang
 9. Yuwana = slamet
 10. Ywa = aja

 

 

Sumber:

Palguno, R. dan S. Rahayu. – . Pinter Pepak Basa Jawa. Surabaya: Anugerah.

Maharsi. 2009. Kamus Jawa Kawi Indonesia. Yogyakarta: Pura Pustaka.

Winter, C.F., Ranggawarsita, A. Padmopuspito, A. Sarman. Am. 1991.
Kamus Kawi-Jawi: menurut Kawi-Javaansch Woordenboek. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hits: 52086