Jenis Tembang Ing Boso Jowo

Tembang Macapat

 1. Asmaradana
 2. Dhandang Gula
 3. Durmo
 4. Gambuh
 5. Kinanthi
 6. Maskumambang
 7. Megatruh
 8. Mijil
 9. Pangkur
 10. Pucung
 11. Sinom

Tembang Tengah

 1. Balabak
 2. Girsa
 3. Juru Demung
 4. Wirangrong

Tembang Gedhe

 1. Cetramengeng
 2. Kusumastuti
 3. Mintajiwa
 4. Pamularsih

 

Hits: 927