Jenenge Senjata Lan Aji-aji ing Pewayangan

Jenenge Senjata Lan Aji-aji ing Pewayangan :

 • Antareja  : Upas Anta
 • Aswatama : Senjata Cundhamanik
 • Baladewa : Senjata kunta, Gada Nanggala lan Alugara
 • Dasamuka : Senjata Candrasa, Pedang Sokayana, Aji-aji Pancasona
 • Gathutkaca : Caping Basunandha, Kotak Antakusuma, Aji-aji Narantaka
 • Indrajit  : Senjata Nagapasa lan Wimohananastra
 • Janaka : Panah Pasopat, Sarotama, Ardhadhedhali, Keris Pulanggeni, Kalanadhah, Aji Sepiangin
 • Jayadrata : Gada Rujakbeling
 • Karna : Senjata Kunta, Keris Kaladite, Panah Wijayandanu
 • Kresna : Senjata Cakra, Aji-aji Wijayakusuma.
 • Kumbakarna : Aji-aji Gedhongmenga, Petakgelak Sakethi.
 • Puntadewa : Aji-aji Kalimasada, Songsong Tunggalnaga.
 • Ramawijaya : Panah Gunawijaya
 • Salya : Aji-aji Candhabirawa
 • Subali : Aji-aji Pancasona.
 • Werkudoro : Gada Rujakpolo, Lukitasari, Kuku Pancanaka.
Hits: 7150