Jeneng Wit Witan Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah daftar nama wit witan dalam bahasa jawa :

Wit  aren                                                jenenge : Ruyung
Wit  gedhang                                        jenenge : debog
Wit  jagung                                           jenenge : tebon
Wit  jambe                                            jenenge : pucang
Wit  kacang                                          jenenge : rendeng
Wit  kapuk                                            jenenge : randhu
Wit  krambil                                         jenenge : glugu
Wit  mlinjo                                           jenenge : so, bego
Wit  pari                                                jenenge : damen
Wit pohong                                          jenenge : bonggol
Wit pring enom                                   jenenge : bung
Wit pring tuwo                                    jenenge : bungkilan
Wit telo                                                jenenge : lung

 

Pentil    Asem          jenenge : Cempaluk
Pentil    Jagungg     jenenge : Janten
Pentil    Jambe        jenenge : Blebar
Pentil    Jambu        jenenge : Karuk
Pentil    Kacang       jenenge : Besengut
Pentil    Krambil     jenenge : Bluluk, Cengkir, Degan
Pentil    Manggis    jenenge : Blibar
Pentil    Nangka     jenenge : Babal, Gori
Pentil    Pelem        jenenge : Pencit
Pentil    Randu        jenenge : Plencing
Pentil    Semangka  jenenge : Planco
Pentil    So/Mlinjo  jenenge : Kroto
Pentil    Timun        Jenenge : Serit

Hits: 141542


Add a Comment

Your email address will not be published.