Category: Bahasa Jawa

Tembung Plutan Ing Boso Jowo

Tembung Plutan Ing Boso Jowo : No Tembung Tembung Plutan 1 Abot => Bot 2 Amrih => Mrih 3 Awit => Wit 4 Awor => Wor 5 Alon => Lon 6 Liyan => Lyan 7 Luwih => Lwih 8 Maring => Mring 9 Murih => Mrih 10 Para => Pra 11 Perang => Prang 12

Rurabasa Ing Boso Jowo

Rurabasa Ing Boso Jowo : Adang Esuk Adang sega wayah esuk Adang sego Adang beras supaya dadi sega Bakul jangan Wong dodol keperluane masak Jaga gardhu Jaga keamanan manggon ing gardhu Kelan lodheh Nggodhog jejagan supaya dadi lodheh Mangan awan Mangan sega wayah awan Mbathik iket Mbathik mori supaya dadi iket Mbunteli tempe Mbunteli kedhele

Kerata Basa Ing Boso Jawa

Kerata Basa Ing Boso Jawa: 1 anak karep apa-apa kudu ana lan enak. 2 bapak bap apa-apa pepak 3 batur embat-embating tutur 4 bocah mangan kaya kebo, gaweyane ora kecacah. 5 brekat dideleh mak breg terus diangkat 6 cangkem yen ora dicancang ora mingkem. 7 cangkir kanggo nyancang pikir 8 cengkir kencenge pikir 9 denawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa

Tembung Camboran Ing Basa Jawa : Tembung camboran ono loro cacahe yaiku Camboran Wutuh lan Camboran Tugel ( Wancah) Camboran Wutuh a. Bakul kacang,Pamong desa, jaga baya, Meja tulis, Lemari kaca, Buku gambar, Pager kayu, lsp b. Anjani putra, Pancasila, Barata yuda, Dwiwarna, Wijaya kusuma, Parameswari, Pancawala, lsp c. Lanang wadon, Bapa biyung, Abot entheng,

Tembung Boso Kawi Ing Boso Jowo

Tembung Boso Kawi Ing Boso Jowo : A agni = geni agra = pucuk ajar = pandhita aji = ratu, raja akasa = awang awang aldaka = gunung amba = aku, ingsun ambeg = sipat ancala = gunung andaka = bantheng angga = awak anggung = tansah angkara = loba apsara = dewa asura =

Tembung Dasanama Ing Boso Jowo

Tembung Dasanama Ing Boso Jowo : Tembung dasanama Tembung Jowo abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung alas Jenggala, wana, wanadri arep Apti, arsa, ayun asu Sona, srenggala ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya awak

Tembung Entar Ing Boso Jowo

Tembung Entar Ing Boso Jowo : Perumpamaan Artine A Abang kupinge Nesu Abang-abang lambe Mung kanggo lelamisan, ora temenan Adol bagus (ayu) Ngatonake baguse (ayune) Adol gawe Ngatonake pagaweane Adol kringet Nyambut gawe Adol kawanen Nduduhake kawanene Adol prungon Golek-golek kabar Adol sendhe Adol barang menyang gadhen Adol senguk (umuk) Akeh omonge kang ora nyata

Tembung Garba Ing Boso Jowo

Tembung Garba yaiku tembung loro utawo luwih sing digandheng / digabung dadi siji. Aglis age + gelis aneng ana + Ing Araneki Arane + Iki Dadyewuh dadya + ewuh Dhemenyar dhemen + Anyar Dupyarsa dupi + Arsa Jalwestri jalu + estri Jiwangga jiwa + angga Kadya kadi + kaya Kajuwareng kajuwara + Ing Kalokeng kaloka