Category: Bahasa Jawa

Kumpulan Data Jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane dalam Pewayangan

Berikut ini adalah data Satriya, Ratu, Pandhita Lan Kasatriyane dunia pewayangan : Jenenge Satriya lan Kasatriyane Abimanyu satriya ing Plangkawati Anoman  satriya ing Kendhalisada Arjuna satriya ing Madukara Aswatama satriya ing Sokalima Antareja  satriya ing Jangkarbumi Dresthajumna satriya ing Cempalareja Dursasana satriya ing Banjarjungut Gathutkaca satriya ing Pringgodani Jayadrata satriya ing Banakeling Kumbakarna satriya ing

Sebutane Bocah Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah istilah sebutan untuk anak dalam bahasa jawa : Ontang – anting : anak siji lanang (anak tunggal laki-laki). Unting – unting : anak siji wadon (anak tunggal perempuan) Uger – uger lawang : anak loro lanang kabeh (anak dua laki2 semua) Kembang sepasang : anak loro wadon kabeh  (anak dua perempuan semua)

Jeneng Wit Witan Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah daftar nama wit witan dalam bahasa jawa : Wit  aren                                                jenenge : Ruyung Wit  gedhang                                        jenenge : debog Wit  jagung                                           jenenge : tebon Wit  jambe                                            jenenge : pucang Wit  kacang                                          jenenge : rendeng Wit  kapuk                                

Jeneng Godhong Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah daftar nama-nama godhong / daun dalam bahasa jawa : godhong aren                               jenenge : dliring godhong asem                              jenenge : sinom godhong cocor bebek                  jenenge : tiba urip godhong dhadhap                        jenenge : tawa godhong gedhang enom             jenenge : pupus godhong gedhang tuwa               jenenge : ujungan godhong gedhang garing             jenenge : klaras godhong gebang  

Jeneng Kembang Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah daftar nama arane kembang dalam bahasa jawa : kembang      aren                 jenenge : dangu kembang      blimbing         jenenge : maya kembang      blutru              jenenge : montro kembang      cengkeh          jenenge : polong kembang      cubung            jenenge : torong kembang      dhadhap          jenenge : celung kembang      duren               jenenge : dlongop kembang      ganyong          jenenge : puspanyidra kembang      garut                jenenge :

Jeneng Anak Kewan Ing Boso Jowo

Berikut ini adalah data nama anak hewan dalam bahasa jawa : anak   ampal                 jenenge = embung anak   angrang              jenenge = kroto anak   asu                     jenenge = kirik anak   ayam (pitik)        jenenge = kuthuk anak   babi                   jenenge = gembluk anak   bandeng             jenenge = nener anak   bantheng            jenenge = wareng anak   banyak            

Jenenge Woh Wohan Ing Basa Jawa

Masih ingat pelajaran SD tentang bahasa jawa woh wohan atau isi dalam basa jowo? tentu lupa-lupa ingat mungkin sepuluh atau dua puluh tahunan yang lalu kita pernah dapat pelajaran mengenai woh wohan dalam bahasa jawa. Jika sudah lupa berikut ini adalah pelajaran woh wohan dan isi woh wohan dalam bahasa jawa. Woh     Aren                      jenenge   =