Arti Peribahasa Yen sira wus mikani alamira pribadi, mana sira mulanga marang wong kang durung wikan.

Yen sira wus mikani alamira pribadi, mana sira mulanga marang wong kang durung wikan.

Arti Peribahasa :

Kalau engkau sudah mengetaui alam pribadimu, hendaklah kamu mengajarkannya kepada yang belum mengetahui.

Hits: 1944


Add a Comment

Your email address will not be published.