Arti Peribahasa Pangeran iku maha welas lan maha asih, hayuning bawana marga saka kanugrahaning Pangeran.

Pangeran iku maha welas lan maha asih, hayuning bawana marga saka kanugrahaning Pangeran.

Arti Peribahasa :

Tuhan itu maharahim dan mahakasih, dan kebahagiaan semesta ini adalah anugerah dari Tuhan.

Hits: 3694


Add a Comment

Your email address will not be published.