Arti Peribahasa Pangeran iku dudu dewa utawa manungsa, nanging sakabehing kang ana iki ugo dewa lan manungsa asale saka Pangeran.

Pangeran iku dudu dewa utawa manungsa, nanging sakabehing kang ana iki ugo dewa lan manungsa asale saka Pangeran.

Arti Peribahasa :

Tuhan itu bukan dewa atau manusia, namun segala yang ada ini termasuk dewa dan manusia itu bersal dari Tuhan.

Hits: 1610


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *