Arti Peribahasa Owah gingsiring kahanan iku saka karsaning Pangeran Kang Murbeng Jagad.

Owah gingsiring kahanan iku saka karsaning Pangeran Kang Murbeng Jagad.

Arti Peribahasa :

Perubahan keadaan itu atas kehendak Tuhan.

Hits: 9234


Add a Comment

Your email address will not be published.